Úvod Ostatné víza Turistické / obchodné víza B1/B2

Turistické / obchodné víza B1/B2

Slovenský občan, alebo iný zahraničný občan, ktorý chce cestovať do Spojených štátov amerických, musí najskôr získať neprisťahovalecké vízum B1/B2 (od roku 2008 je možné cestovať na elektronické povolenie ESTA) na dočasný pobyt alebo prisťahovalecké vízum na trvalý pobyt.

"Návštevnícke" turistické vízum B1/B2 je neprisťahovalecké vízum určené osobám, ktoré chcú do Spojených štátov amerických cestovať služobne, obchodne (B-1) alebo ako turisti či kvôli lekárskemu ošetreniu (B-2).

Tí, ktorí chcú cestovať do Spojených štátov amerických za inými účelmi, ako sú napríklad študenti, prechodný pracovníci, členovia posádky, novinári atď., musia žiadať o iný druh víza v príslušnej kategórií.

Podľa amerického prisťahovaleckého zákona je možné vykonávať určitú prácu i ako majiteľ turistického (služobného víza (B-1/2)), ako napríklad účasť na obchodných jednaniach, kúpa majetku, jednanie o zmluvách a ich podpisovanie, získavanie objednávok, spracovanie prehľadu trhu, účasť na konferenciách alebo krátkych stážach, nákup zariadenia, atď.

Potrebujete pomoc s vybavením víz využite vízové služby

A konečne, americký prisťahovalecký zákon neobsahuje ustanovenie pre "batôžkárov" o vízach typu "pracovné prázdniny", toľko obľúbený turistami cestujúcimi do Kanady a Spojeného kráľovstva.

Návštevníci, ktorý premýšľajú, že si v rámci svojho cestovania do Spojených štátov amerických vybavia krátkodobú prácu, by tým porušili podmienky udelenia turistického víza (B-1/2) alebo ESTA povolenie.

Zakázanou prácou je napríklad stráženie detí rodinných priateľov u ktorých turista býva a akákoľvek príležitostná práca, z ktorej plynie zárobok z amerických zdrojov. Pre niektoré sezónne práce, ako napríklad v lyžiarskych strediskách a letných táboroch alebo au-pair, existujú možnosti v rámci výmenného programu návštevníckych víz (J-1).

Upozornenie: Pre získanie neprisťahovaleckého víza je potreba, aby ste vyvrátili domnienku v oddiely 214 (b) prisťahovaleckého a národnostného zákona (INA), že všetci žiadatelia o vízum sú potencionálnymi prisťahovalcami. Túto domnienku môžete vyvrátiť predložením dôkazov, že máte silné a záväzné vzťahy k svojej vlastnej zemi a že nemáte v úmysle svoj domov opustiť. Nevyžadujeme žiadny štandardný súbor dokladov, ktoré by vyvrátili túto domnienku.