Úvod Ostatné víza Študentské víza F

Študentské víza F

V tejto skupine sú zahrnutý všetci študenti (a to študenti odborných aj jazykových kurzov) študujúci na vysokej škole v USA a ich priamy príbuzný. Pre udelenie víza je potreba byť najskôr prijatý na univerzitu v USA a na základe úspešného prijímacieho konania sú vystavené víza pre študentov a ich priamych členov rodín.

  • F-1 Academic orlanguage students - akademický študenti, vrátane študentov angličtiny
  • F-2 Immediate family members of F- I visa holders - priami členovia rodín držiteľov víz F1

K pohovoru prineste so sebou DS 160, formulár I-20 vydaný školou, ktorú chcete navštevovať, doklad o finančnom zabezpečení štúdia a doklad o uhradení poplatku SEVIS (bez potvrdenia o SEVIS nie je možné uskutočniť pohovor a je potreba sa preobjednať.

Všetci žiadatelia o víza J, F a M musia mať formuláre:
DS 160
SEVIS I-901
Termín pohovoru