Úvod Ostatné víza Investorská víza I

Investorská víza I

Sú určené pre spravodajcov a novinárov cudzích sledovacích prostriedkov. Použitie týchto víz je veľmi úzko licencované.

  • I Bona fide representatives of the foreign press coming to the U.S. to work solely in that capacity and their immediate family members – priami reprezentanti zahraničnej tlače prichádzajúci do USA prevádzkovať túto činnosť a ich priami rodinný príslušníci