Úvod Ostatné víza Študentské víza J

Študentské víza J

Sú určené pre návštevníkov a pracujúcich na základe tzv. exchange programov, teda programov pre výmenu pracovných síl. Ako exchange profesie môžu byť uznané také profesie, ktoré sú uvedené v zozname Imigračné a Narutalizačné Služby USA (INS) a musia nájsť v USA sponzora. Tieto víza sú určené pre časovo obmedzený pobyt.

  • J-1 Exchange visitors coming to the U.S. to study, work or train as part of an exchange program officially recognized by the United States Information Agency - dočasný pracovníci prichádzajúci do USA ako osoby zúčastňujúce sa výmenného programu organizovaného Informačnou agentúrou USA.
  • J-2 Immediate family members Of J-1 visa holders - priami rodinný príslušníci držiteľov víz J-1

Dostavte sa s formulárom DS-160 "Kontaktné informácie a informácie o zamestnávateľoch pre žiadateľov o neprisťahovalecké vízum". Okrem toho, prosíme, taktiež prineste formulár I-20 vydaný školou, ktorú chcete navštevovať, doklad o finančnom zabezpečení štúdia a doklad o uhradení poplatku SEVIS (bez potvrdenia o SEVIS nieje možné uskutočniť pohovor a je potreba sa preobjednať).

Všetci žiadatelia o víza J, F a M musia mať formuláre:
DS 160
SEVIS I-901
Termín pohovoru