Úvod Ostatné víza Fotografia na víza

Fotografia na víza

On-line aplikácia pre vyplnenie víza do USA DS 160 vyžaduje digitálnu fotografiu. Internetová aplikácia kontroluje kvalitu digitálnej fotografie, jej veľkosť, ostrosť a ďalšie parametre. Pokiaľ aplikácia fotografiu neprijme a fotografia nevyhovuje, budete na zlú kvalitu digitálnej fotografie upozornený.

Od 1. 11. 2016 požadujú fotografiu na žiadosť DS 160 bez okuliarov.

 

Digitálna fotografia musí splňovať nasledujúce požiadavky:

 • digitálna fotografia nasnímaná digitálnym fotoaparátom
 • naskenovaním fotografie
 • rozmery v pixloch musia tvoriť štvorec, minimálne rozmery sú 600 x 600 pixelov, maximálne rozmery sú 1200 x 1200 pixelov
 • fotografia musí byť farebná (24 bitov na pixel) v RGB farebnom spektre (bežné vo väčšine fotoaparátov)
 • formát súboru - JPG, JPEG
 • veľkosť súboru - maximálne 240 kB

 

příklady špatné fotografie

příklady špatné fotografie

fotografia nesmie obsahovať pokrývku hlavy

příklady špatné fotografie

fotografia nesmie byť orezaná

příklady špatné fotografie

pohľad musí smerovať priamo na fotoaparát

příklady špatné fotografie

výraz musí byť neutrálny, bez úsmevu

 

příklady správné fotografie

příklady špatné fotografie
příklady špatné fotografie
příklady špatné fotografie
příklady špatné fotografie

 

Kompozícia fotografie:

 • fotografia musí byť spredu a zobrazovať celú tvár, krk a ramená žiadateľa s neutrálnym výrazom - bez úsmevu, s otvorenými očami a pohľadom priamo na fotoaparát
 • všetky rysy tváre musí byť vidieť a nesmú byť skryté
 • fotografia nesmie obsahovať ďalšie objekty, ľudí alebo iné časti tela žiadateľa
 • fotografia nesmie byť staršia ako 6 mesiacov
 • veľkosť hlavy (merané od temena hlavy vrátane vlasov až po bradu) musí tvoriť 50 - 69% celkovej veľkosti fotografie
 • orientácia hlavy - musíte sa pozerať priamo do fotoaparátu, hlava nesmie smerovať smerom hore, dole, na stranu alebo k ramenám. Musí byť umiestnená uprostred fotografie
 • pozadie musí byť jednofarebné, bez ostrých tieňov

 

Ďalšie požiadavky:

 • zaostrenie - celá tvár musí byť ostrá, ale nie preostrená
 • jas/kontrast musí byť rovnomerný
 • expozícia/osvetlenie - fotografia nesmie byť podexponovaná alebo preexponovaná
 • vyvarujte sa tieňu v tvári alebo na pozadí
 • rozlíšenie - jemné tvárové rysy musia byť zreteľné
 • nesmú byť zreteľné pixely, šum alebo body
 • kompresia - veľkosť fotografie nesmie byť príliš zmenšená (pomer zmenšenia by sa mal rovnať alebo byť menší než 20:1)
 • úprava - digitálna úprava alebo iné zmeny nie sú povolené
 • Keď je u fotografie menená veľkosť, pomer strán musí byť vždy zachovaný (nie je dovolené naťahovať obsah fotografie)
 • doplnky - slnečné okuliare alebo iné predmety, ktoré zakrývajú tvár, nie sú povolené
 • klobúky alebo prikrývky hlavy sú povolené iba ak sa nosia s náboženských dôvodov a pokiaľ nezakrývajú žiadnu časť tváre

 

Papierové fotografie

V prípade, že digitálna fotografia nie je prijatá, vezmite si so sebou jednu fotografiu pasového rozmeru 2,5 x 3,5 cm. Fotografia nesmie byť staršia ako 6 mesiacov a musí zobrazovať celú tvár žiadateľa , vždy spredu, biele pozadie. Osoby s dlhšími vlasmi si ich musia upraviť tak, aby bolo vidieť uši.