Úvod Ostatné víza Pracovné víza H

Pracovné víza H

Táto trieda víz je ďalšou zo skupiny polo imigračných víz. Osoby, ktoré dostanú toto vízum, môžu na území USA pracovať pre svojho zamestnávateľa v USA.

People with extraordinary abilities - teda ľudia s mimoriadnymi schopnosťami. Mimoriadnymi schopnosťami sa rozumejú také schopnosti, ktoré je nutné získať aspoň štvorročným štúdiom a dosiahnutím aspoň titulu bakalára alebo také schopnosti k dosiahnutiu ktorých je potreba aspoň 5 ročná prax.

Qualified workers - teda kvalifikovaný pracovníci, ich zamestnanie vyžaduje aspoň 2 roky praxe. V triede sú taktiež "Schedule A class workers", teda osoby, ich profesia je v USA veľmi vyhľadávaná, ale nie je dostatok občanov v USA a držiteľov imigračných víz na ich pokrytie.

Distinguished fashion models - teda známe modelky a muži tejto profesie. Tieto víza nemôžu byť žiadané občanom inej zeme, než USA a rozumie sa tým, že občan USA môže podať v prospech iného petíciu o udelenie tohto víza. Priebeh žiadosti je prebraný neskôr v tejto publikácií. V tejto triede sú nasledujúce víza:

  • H-1A Schedule A class workers and registered nurses - teda pracovníci zoznamu "A" Ministerstva práce USA a zdravotné sestry oprávnené k výkonu povolenia (nutná maturitná skúška alebo výučný list)
  • H-1B Persons working in speciality occupations requiring at least a bachelor's degree or its equivalent in on-the-job experience, and distinguished fashion models - teda špeciálne profesie podložené vysokoškolským vzdelaním alebo pracovnými skúsenosťami a významné manekýnky a muži tejto profesie
  • H-2A Temporary agricultural workers coming to the U.S. to fill positions for which a temporary shortage of American workers has been recognized by the U.S. Department of Agriculture - teda pracovníci v poľnohospodárstve, nahrádzajúci dočasný nedostatok US pracovníkov v odvetviach, ktoré stanovilo Ministerstvo poľnohospodárstva USA. Vízum sa vydáva na rok a môžete ho dva krát predĺžiť.
  • H-2B Temporary workers of various kinds coming to the U.S. to perform temporary jobs for which there is a shortage of available qualified American workers - pracovníci v najrôznejších profesiách nahrádzajúci dočasne nedostatok US pracovníkov. Vízum sa vydáva na rok a je možné ho dva krát predĺžiť. Nevzťahuje sa na lekárov a zdravotnícky personál.
  • H-3 Temporary trainees - teda zaškoľujúci sa pracovník. Nie je určené k skutočnému zamestnaniu, musia tu byť stanovené presné osnovy výuky, ktoré sú kontrolované INS.
  • H-4 Immediate family members of H- 1, H-2 or H-3 visa holders - rodinný príslušníci vyššie uvedených držiteľov víz.