Úvod Ostatné víza Pracovné víza L

Pracovné víza L

Táto skupina víz je ďalšou polo imigračnou skupinou. Ide o víza pre manažérov firiem alebo kľúčových zamestnancov týchto firiem so špeciálnymi znalosťami. Dôležitou požiadavkou je, aby tieto osoby pracovali vo funkciách oprávňujúcich tieto osoby k presunu do USA aspoň 1 rok v posledných troch rokoch. Pre žiadosťou o toto vízum je potreba kontaktovať imigračného právnika alebo našu firmu.

  • L-1 Intercompany transferees who work in positions as managers, executives or persons with specialized knowledge - osoby absolvujúce vnútro firemný presun zamestnancov, pracujúcich na riadiacich pozíciách manažérov alebo ovládajúcich špecifickú odbornosť
  • L-2 Immediate family members of L-1 visa holders - rodinný príslušníci držiteľov víz L-1