Úvod Esta víza Čo je ESTA Vízum

Čo je ESTA Vízum

esta vízaAplikácia ESTA vízum je automatizovaný systém používaný k zisteniu, či návštevník splňuje podmienky pre cestu do Spojených štátov amerických v rámci bezvízového programu a k zvýšeniu bezpečnosti bezvízového režimu.

Cestovná registrácia ESTA nie je vízum. Nesplňuje zákonné ani regulačné požiadavky a nemôže slúžiť namiesto amerického víza, ktoré vyžadujú zákony USA. Jednotlivci, ktorí už majú platné vízum, budú mať naďalej možnosť cestovať do USA za účelom, pre ktorý im bolo vízum vydané. Získanie víza vyžaduje termín pohovoru, návštevu veľvyslanectva USA alebo konzulátu USA, pohovor s konzulárnym úradníkom, čas na spracovanie žiadosti a zaplatenie poplatku.

Využívanie systému ESTA je povinné pre všetkých občanov zemí bezvízového styku, ktorí plánujú krátku obchodnú alebo turistickú cestu do Spojených štátov amerických.

Pre väčšinu žiadateľov je podanie žiadosti o registráciu cesty prostredníctvom ESTA jednoduché. Cestujúci odpovedia na otázky podľa inštrukcií a podajú žiadosť o registráciu. Cestujúcim je odporúčané si o registráciu požiadať hneď potom, ako začnú cestu do Spojených štátov amerických plánovať. Po vyplnení a odoslaní on-line žiadosti nasleduje kontrola údajov príslušnými databázami. Vo väčšine prípadov ESTA okamžite vydá rozhodnutie o povolenie k ceste bez víza.

ankara dershane