Úvod Esta víza Časté otázky

Časté otázky

- Každá žiadosť odsúhlasená systémom ESTA je platná po dobu dvoch rokov alebo do vypršania platnosti pasu

- Behom platnosti cestovnej registrácie ESTA môžete vycestovať do USA opakovane

- Povolenie prestáva byť platné, ak zmeníte meno alebo občianstvo

- Pokiaľ zmeníte svoje cestovné plány, môžete informácie vo formulári ESTA aktualizovať tak, že sa vrátite na stránky www a zvolíte „Aktualizovať žiadosť"