Úvod Ostatné víza Ďalšie víza

Ďalšie víza

Víza typu ESTA – elektronické víza

Jedná sa o elektronické víza, ktoré sú určené na:

 • Turistické cesty
 • Obchodné cesty a jednania
 • Návšteva príbuzných a rodiny
 • Zdravotné ošetrenie
 • Platnosť víz ESTA je 2 roky
 • Môžete cestovať do USA opakovane po dobu platnosti ESTA víz.
 • Povolenie k pobytu na území USA je 90 dní, nezamieňajte za dobu pobytu 3 mesiace!

Chcem požiadať o ESTA víza: Online aplikácia ESTA

Viac informácií o ESTA vízach

 

Víza typu A (Ambassador class)

 • A-1 Ambassadors, public ministers or career diplomats and their immediate family members – veľvyslanci a najbližší príbuzný
 • A-2 Other accredited officials or employees of foreign governments and their immediate family members – akreditovaný zamestnanci cudzích štátov a ich najbližší príbuzný
 • A-3 Personal attendants, servants or employees and their immediate family members of A- 1 and A-2 visa holders – asistenti, zamestnanci držiteľov víz A-1 a A-2 s rodinami

 

Víza typu B (Turist Class)

Jedná sa o víza, ktoré sú určené k turistickým a obchodným cestám do USA, tieto víza sa vydávajú s platnosťou 10 rokov a môžete s nimi opakovane vstupovať na územie USA

 • B-1 Visitors for Business – obchodný návštevník
 • B-2 Visitors fo pleasure - turista

Viac informácií o Turistických vízach B2 Turistické víza B2 pre deti

Viac informácií o Obchodných vízach B1

 

Víza typu D (crewmember visas)

Víza pre posádky lietadiel a lodí (osoby, ktoré pricestujú do USA tým istým dopravným prostriedkom, ktorým zo zeme odcestujú a tvoria jeho posádku). O víza typu D žiada zamestnávateľ.

 • D-1 Crewmen who need to land temporarily in the U.S. and who will depart aboard the same ship or plane on which they arrived – členovia posádok lietadiel a lodí, ktorý pricestujú a odcestujú rovnakým dopravným prostriedkom.

 

Víza typu E (Treaty treaders and investors class)

Na ich základe je možné dostať imigračné vízum. Sú určené pre tzv. Treaty Trades and Investors, čiže pre obchodníkov, ktoré svoju činnosť vykonávajú na základe medzinárodných zmlúv alebo pre investorov, ktorý sa chystajú v USA investovať aspoň 1 milión amerických dolárov a vytvoriť aspoň 10 pracovných miest pre občanov Spojených štátov. Vzhľadom k faktu, že zatiaľ nie je podpísaná dohoda, ktorá by umožňovala žiadať o víza typu Treaty trades, dajú sa v ČR použiť iba víza E-2.

 • E-1 Treaty traders – osoby pracujúce v odvetví, ktoré zahrňuje obchodné vzťahy medzi rodnou zemou a USA
 • E-2 Treaty investors – osoby, ktoré chcú na území USA investovať aspoň 1 milión USD a vytvoiť tak aspoň 10 pracovných miest

 

Víza triedy F (Academic student class)

V tejto skupine sú zahrnutý všetci študenti (a to študenti odborných i jazykových kurzov) študujúci na vysokej škole v USA a ich priami príbuzný. Po udelení víza je potreba byť najskôr prijatý na univerzitu v USA a na základe úspešného prijímacieho konania sú vystavené víza pre študentov a ich priamych členov rodín.

 • F-1 Academic or language students – akademický študenti, vrátane študentov angličtiny
 • F-2 Immediate family members od F-1 visa holders – priami členovia rodín držiteľov víz F-1

Viac informácií o študentských vízach F

 

Víza triedy G (International organization workers class)

Táto trieda víz je určená pre pracovníkov medzinárodných organizácií v USA vysielaných vládami iných zemí.

 • G-1 Designated principal resident representatives of foreign governments coming to the U.S. to work for an international organization, their staff members and immediate family members – teda významný predstavitelia cudzích štátov prichádzajú do USA zastávať funkcie medzinárodných organizácií a ich rodinný príslušníci
 • G-2 Other accredited representatives of foreign governments coming to the U.S. to work for an international organization and their immediate family members – teda iný menej významný predstavitelia cudzích vlád pracujúci v USA pre niektorú z medzinárodných organizácií a ich rodinný príslušníci
 • G-3 Representatives of foreign governments, and their immediate family members who would ordinarily qualify for G- I or G-2 visas except that their governments are not members of an international organization – teda funkcionári a pracovníci cudzích vlád, ktorí by mohli byť navrhnutý na víza G-1 a G-2, ale ich vlády nie sú členovia týchto medzinárodných organizácií pre ktoré pracujú
 • G-4 Officers or employees of international organizations and their immediate family members – teda funkcionári a zamestnanci medzinárodných organizácií a ich rodinný príslušníci
 • G-5 Attendants, servants and personal employees of G- I through G-4 visa holders and their immediate family members – teda pomocný personál a zamestnanci nositeľov víz G-1 až G-4

 

Víza triedy H (People with extraordinary abilities and qualified workers class)

Táto trieda víz je ďalšia zo skupiny polo imigračných víz. Osoby, ktoré získajú toto vízum smú na území USA pracovať pre svojho zamestnávateľa v USA.

People with extraordinary abilities – teda ľudia s mimoriadnymi schopnosťami. Mimoriadnymi schopnosťami sa rozumejú také schopnosti, ktoré je nutné získať aspoň štvorročným štúdiom a dosiahnutím aspoň titulu bakalára alebo také schopnosti k dosiahnutiu ktorých je potreba aspoň päť ročná prax.

Qualified workers – teda kvalifikovaný pracovníci, ktorých zamestnanie vyžaduje aspoň 2 roky praxe. V tejto triede sú taktiež „Schedule A class worders“, teda osoby, ktorých profesia je v USA veľmi vyhľadávaná, ale nie je tu dostatok občanov USA a držiteľov imigračných víz na ich pokrytie.

Distinguished fashion models – teda známe modelky a muži tejto profesie. Tieto víza nemôžu byť žiadané občanmi inej zeme než USA a rozumie sa tým, že občan USA môže podať v prospech niekoho iného petíciu o udelenie tohto víza. Priebeh žiadosti je rozpísaný ďalej v tejto publikácií. V tejto triede sú nasledujúce víza:

 • H-1A Schedule A class workers and registered nurses – Teda pracovníci zoznamu „A“ Ministerstva práce USA a zdravotné sestry oprávnené k výkonu povolania (nutná maturitná skúška alebo výučný list)
 • H-1B Persons working in speciality occupations requiring at least a bachelor's degree or its equivalent in on-the-job experience, and distinguished fashion models –teda špeciálne profesie podložené vysokoškolským vzdelaním alebo pracovnými skúsenosťami a významné manekýnky a muži tejto profesie
 • H-2A Temporary agricultural workers coming to the U.S. to fill positions for which a temporary shortage of American workers has been recognized by the U.S. Department of Agriculture – teda pracovníci v poľnohospodárstve, nahradzujúci dočasný nedostatok US pracovníkov v odvetviach, ktoré stanovilo Ministerstvo poľnohospodárstva USA. Vízum sa vydáva na rok a je možné ho da krát predĺžiť.
 • H-2B Temporary workers of various kinds coming to the U.S. to perform temporary jobs for which there is a shortage of available qualified American workers – Pracovníci v najrôznejších profesiách nahrádzajúci dočasne nedostatok US pracovníkov. Vízum sa vydáva na rok a je možné ho dva krát predĺžiť. Nevzťahuje sa na lekárov a zdravotnícky personál.
 • H-3 Temporary trainees – teda zaškoľujúci sa pracovník. Nieje určené k skutočnému zamestnaniu, musia tu byť stanovené presné osnovy, ktoré sú kontrolované INS.
 • H-4 Immediate family members of H- 1, H-2 or H-3 visa holders - rodinní príslušníci vyššie uvedených držiteľov víz.

 

Víza triedy I (Press workers class)

Sú určené spravodajcom a novinárom cudzích médií. Použitie týchto víz je veľmi úzko limitované.

 • I Bona fide representatives of the foreign press coming to the U.S. to work solely in that capacity and their immediate family members – priami reprezentanti zahraničnéj tlače prichádzajúci do USA vykonávať tútp čommpsť a ich priami rodinný príslušníci.

 

Víza triedy J (Exchange visitors class)

Sú určené pre návštevníkov a pracujúcich na základe tzv. Exchange programov, teda programov pre výmenu pracovných síl. Ako Exchange profesia môžu byť uznané také profesie, ktoré sú uvedené v zozname Imigračné a Naturalizačné Služby USA (INS) a musia nájsť v USA sponzora. Tieto víza sú určené iba pre časovo obmedzený pobyt.

 • J-1 Exchange visitors coming to the U.S. to study, work or train as part of an exchange program officially recognized by the United States Information Agency - dočasní pracovníci prichádzajúci do USA ako osoby zúčastňujúce sa výmenného programu organizovaného informačnou agentúrou USA.
 • J-2 Immediate family members Of J- 1 visa holders –priami rodinný príslušníci držiteľov víz J-1

Viac informácií o vízach J

 

Víza triedy K (Fiancees class)

V tejto triede sú zahrnuté osoby, ktoré uzavreli alebo sa chystajú uzavrieť manželstvo s občanmi USA. Podmienkou je podanie petície v prospech žiadateľa a uzatvorenie manželstva v priebehu dvoch mesiacov po príjazde do USA.

 • K-1 Viances of U.S. citizens coming to the U.S. for the purpose of getting married – snúbenci a snúbenky občanov USA prichádzajúci za účelom svadby
 • K-2 Minor, unmarried children of K- I visa holders – neplnoleté a slobodné alebo slobodné deti držiteľov víz K-1

 

Víza triedy L (Intercompany transferees class)

Táto skupina víz je ďalšou polo imigračnou skupinou. Ide o víza pre manažérov firiem alebo kľúčových zamestnancov týchto firiem so špeciálnymi znalosťami. Dôležitou požiadavkou je, aby tieto osoby pracovali vo funkciách oprávňujúcich tieto osoby k presunu do USA aspoň na 1 rok v priebehu posledných troch rokov. Pred žiadosťou o toto vízum je treba kontaktovať imigračného pracovníka alebo našu firmu.

 • L-1 Intercompany transferees who work in positions as managers, executives or persons with specialized knowledge – osoby absolvujúce vnútro firemný presun zamestnancov, pracujúcich na riadiacich pozíciách manažérov alebo ovládajúcich špecifickú odbornosť.
 • L-2 Immediate family members of L-1 visa holders - rodinní príslušníci držiteľov víz L-1

 

Víza triedy M (Nonacademic nonlanguage temporary students class)

Táto skupina víz je určená pre dočasných študentov nejazykových kurzov, ktorí v súčasnej dobe nenavštevujú vysokú školu. Tieto osoby musia žiadať o povolenie Informačnú Službu USA. Navyše je v tejto skupine víz zaradená skupina osôb, ktoré majú tzv. status detí špeciálnych imigrantov.

 • M-1 Vocational or other nonacademic students, other than language students - príležitostní neakademický študenti s výnimkou jazykových kurzou
 • M-2 Immediate families of M- I visa holders - rodinní príslušníci držiteľov víz M-1 a Children of certain special immigrants - teda deti niektorých zvláštnych skupín prisťahovalcov.

Viac informácií o vízach M

 

Víza triedy O (Exceptional abilities aliens class)

Tieto víza sú určené pre osoby nadané mimoriadnymi schopnosťami. Ide o víza pre osoby známe svojou činnosťou vo svojom obore. Na kvalifikáciu o tieto víza musí byť osoba o ne žiadajúca osobou vo svojom obore známou a veľmi kvalifikovanou.

 • O-1 Persons of exceptional abilities in the sciences, arts, education, business or athletics – teda osoby výnimočných schopností vo vede, umení, obchode alebo športe
 • O-2 Essential support staff of O-1 visa holders – priami podporný zamestnanci držiteľov víz O-1
 • O-3 Immediate family members of O-1 and O-2 visa holders - priami rodinný príslušníci držiteľov víz O-1 a O-2

 

Víza triedy P (Sportsman and entertainment aliens class)

Tieto víza sú určené pre športovcov prichádzajúcich do USA na významné športové akcie alebo na umelecké prestavenie v rámci programov vlády USA alebo iných organizácií uznávaných vládou USA. O víza v tejto skupine žiada usporiadateľ akcie na ktorej sa športovec alebo umelec má zúčastniť.

 • P-1 Internationally recognized athlets and entertainers and their essential support staff - medzinárodne uznávaný športovci , umelci a ich zamestnanci a personál ich priamej podpory
 • P-2 Entertainers coming to perform in the U.S. through a government - recognized exchange program - umelci prichádzajúci v rámci programu podporovaného vládou USA
 • P-3 Artists and entertainers coming to the U.S. in a group for the purpose of presenting culturally unique performances - umelci prichádzajúci hromadne za účelom vykonania kultúrne ojedinelého vystúpenia
 • P-4 Immediate family members of P- 1, P-2 and P-3 visa holders – priami rodinný príslušníci držitelov víz P-1, P-2 a P-3

 

Víza triedy Q (Cultural exchange programs aliens class)

V tejto skupine sú víza určené pre pracovníkov prichádzajúcich do USA v rámci výmenných pobytov pre kultúrnych zamestnancov a účinkujúcich. Tieto víza musia žiadať zamestnanci ministerstva kultúry USA pre návštevníkov výmenných programov.

 • Q-1 Exchange visitors coming to the U.S. to participate in international cultural-exchange programs - návštevník prichádzajúci v rámci medzinárodného výmenného programu podporovaného vládou USA
 • Q-2 Immediate family members of Q-1 visa holders - priami rodinný príslušníci nositeľov víz Q-1

 

Víza triedy R (Religious workers class)

Tieto víza sú pripravené pre kňazov a cirkevných hodnostárov rôznych cirkví a náboženských hnutí a sekt. Pri žiadosti je nutné preukázať skutočnosť, že osoba o ktorú ide pracuje pre náboženskú organizáciu na plný úväzok. O toto vízum žiada zástupca sponzora (teda cirkvi), ktorý pozýva svojho kňaza do USA.

 • R-1 Ministers and other workers of recognized religions - predstaviteľia rôznych organizovaných náboženstiev, sekt apod.
 • R-2 Immediate family members of R- 1 visa holders - priami rodinný príslušníci držiteľov víz triedy R-1

 

Víza triedy S (U.S. Government informators class)

Do tejto skupiny sú zaradené osoby, ktoré prichádzajú do USA kvôli oznámeniu dôležitých informácií vojenského charakteru alebo informácií dôležitých pre obranyschopnosť USA, poprípade informácií nutných pre objasnenie a vyšetrenie trestných činov spáchaných na území USA.

 • S-1 People coming to the U.S. to supply critical information to federal or state authorities where it has been determined that their presence in the U.S. is essential to the success of a criminal investigation or prosecution – Osoby prichádzajúce do USA, aby dodali kriticky dôležité informácie štítnym orgánom v prípadoch, kedy je neodkladne nutná ich osobná prítomnosť pre úspešné ukončenie alebo pokračovanie vo vyšetrovaní
 • S-2 People coming to the U.S. to provide critical information to federal authorities or a court, who will be in danger as a result of providing such information, and are eligible to receive a reward for the information – osoby prichádzajúce do USA, aby podali informácie súdnym orgánom alebo orgánom činným v trestnom riadení a môžu byť vystavené nebezpečiu zo strany stíhaných osôb alebo majú nárok na odmenu za podanie tejto informácie
 • S-3 Immediate family members of S- I or S-2 visa holders - priami rodinní príslušníci držiteľov víz S-1 a S-2.